Rytme / rhythm / video
2011 – 2013


Video: å krysse terskler / Crossing Thresholds


©Liv Solberg Andersen        Email: ls-ande@online.no / +47 97135441