små studier /small studies

olje på lerret, noen av motivene er tilgjengelige som Giclée-trykk, nummerering 50  /
oil on canvas, some motives are available as Giclée-prints, numbering 50


©Liv Solberg Andersen        Kontakt meg / Contact me: ls-ande@online.no / +47 97135441