vita

LIV SOLBERG ANDERSEN F. 1968


kunstUtdanning

2012-14                 Master Tradisjonskunst, oljemaleri, Begrensningens kunstHSN - Høgskolen i Sørøst-Norge
2008-11                 Bachelor Visuelle Kunstfag og Design, fordypning i Tegning og Bildekommunikasjon
                              HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge


ETTERUTDANNING
PRAKSIS

2017                     The Expanded Field of Drawing, Slade School of Fine Art, London
2015                     Vedic Art v/ kunstner Anne-Rose Stumpf
2012                     Litografi trinn I, NGV, v/ kunstner Kari Adóra Hauge         
2011                      Akvarell - ikke for feiginger, v/ kunstner Lars A. Persson                                  
2010                     Praksis hos kunstner Jon Bakken, Vinje/Telemark                                                
2003                    Landskapsmaling, v/ kunstner Per Harald Hansen


Juryerte utstillinger

2017                     Telemarksutstillingen to malerier
2016/17                Seks ganger Special Recognition Artist/Merit award Light Space and Time online Art Gallery
2013                     Telemarksutstillingen  maleri
2010                     Telemarksutstillingen maleri
2009                    Telemarksutstillingen maleri


Separatutstillinger

2017                      Åpnet og driver eget studiogalleri,  Rjukan
2014                      Rjukan bibliotek ved bibliotekets 100-årsjubileum
2014                      Tinn Kunstforening: Kjerringsveivutstillingen
2009/11                 Galleri Taide Rjukan


Gruppe- og kollektivutstillinger

2016                      Rjukan litteraturfestival, Kinogalleriet
2016                      Hørte dampfarveri
2015                      Utstilling og Performance, Rjukanhuset
2015                      Galleri Nyhuus
2010/15                  Bø prestegard
2015/16                  Galleri Telemark
2014                      Pop-up-galleri i Meierigården på Rjukan
2012                      Galleri Møllabekken
2012                      Galleri Oksen
2011–16                 Åpent atelier/galleri
2009                     Gjestehuset, Rjukan
2009                     Rallarhuset, Rjukan
2008                     Kunst og næring utstilling i fire bedrifter, Rjukan
2008                     Utstillingen Gjenfødelse, Kinogalleriet Rjukan
2007/08/10           Kinogalleriet, Rjukan


Stipendtildelinger prosjektstøtte

2014                      Støtte til katalog ansikt - gater, Enhet for kultur Tinn kommune
2014                      Norsk Kulturråd, Diversestipend for Nyutdannede Kunstnere
2012-14                  Hydro Energi Rjukan, sponsoravtale; atelier i 2 1/2 år                                         
2012                      Kunstnerstipend, Telemark Fylkeskommune
2011/12/13/15          Prosjektstøtte åpent atelier, Tinn kommune


INNKJØP

2017                     Sandvik Group, Sverige
2016                     Hydro Energi Telemark
2015                     Hydro Energi Telemark
2014                     Tinn Kommune, Enhet for kultur
2012                     Bergen Rotary
2011                      Bø kommune, Bø barneskole
2010                     Tinn Sparebank


OPPDRAG
PUBLIKASJONER

2017                     Ordførerportrett, Politisk Kontor Tinn Kommune
2014                     Katalog: ansikt - gater med tekst av Anne-Rose Stumpf
2014                     Grafiske trykk til CD: Røter av Veslemøy Solberg og Jon Solberg
2014                     Masteroppgave Begrensningens kunst
2011-12                 Lokalt motiv og diplom for helsesøstergruppa i Telemark
2011/15                 Diplomer for Tinn Kommune: Frivillighets-, Byggeskikk- Dialekt- og Kulturpris                              
2010                     Bokomslag og illustrasjoner for Bø mållag


arbeid med barn,
ungdom, voksne

2016-2017            ArtCHAT Kunstverksted for ungdom sammen med arkitekt og kunstner Katie Hagen
2014                     Akvarellkurs for voksne i eget atelier «Hvordan ser hverdagen ut, kan vi male den?»
2011-12                 Lærer Kunst og Håndverk 40% stilling, Rjukan ungdomsskole                       
2008-12               Malekurs Enhet for Kultur, sommer, Tinn kommune                                      
2008-09              Malekurs Mandheimen asylmottak, kvelder, Tinn kommune                                                                                                                


Annen utdanning

1998                     Helsesøster, Høyskolen i Akershus
1987-90               Sykepleier, Høgskolen i Telemark
1987                     Examen philosophicum, Universitetet i Oslo