Foto: Jarle Andersen

Foto: Jarle Andersen

Fri - olje på lerret 25 x 25 cm

Fri - olje på lerret 25 x 25 cm

Liv Solberg Andersen f. 1968

Master Traditional Art, University College of Southeast Norway
Bachelor Visual Arts and Design, University College of Southeast Norway
The Expanded Field of Drawing, Slade School of Fine Art, London


Født på Notodden, vokst opp i Bergen, i Oslo, og Bø i Telemark. Bor på Rjukan og arbeider med maleri som hovedområde. Er utdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge:
Master Tradisjonskunst med fordypning i oljemaleri / fenomenologi. Bachelor Visuelle Kunstfag og Design med fordypning i tegning og bildekommunikasjon. Etterutdanning blant annet ved Slade School of Fine Art, London.

 

rom å leve i - rom å falle i 

I byer og landskap oppstår rom. Jeg vil gjerne gå inn i rommene og male noe som både delvis ligner verden, og noe som bare ligner det som oppstår i blikket og på lerretet. Jeg er opptatt av kontrastene i lys og skygge, farger og formers transparens, rytme og innbyrdes påvirkning av hverandre. Det å observere motivet gir noe falle inn i når jeg maler. Likevel ønsker jeg å holde prosessen åpen, forsøker å male det som viser seg og heller tenke gjennom utfordringer på forhånd. Detaljene kan få for stor betydning; jeg prøver å unngå å falle for det. Å ha mot til å forlate den trygge, forklarte eller forutsigbare veien og i stedet "være levende" er et som betyr noe for meg i arbeidet med bilder.  


©Liv Solberg Andersen        Kontakt : ls-ande@online.no / +47 97135441