Foto: Jarle Andersen

Foto: Jarle Andersen

Fri - olje på lerret 25 x 25 cm

Fri - olje på lerret 25 x 25 cm

Liv Solberg Andersen f. 1968

Master Traditional Art, University College of Southeast Norway
Bachelor Visual Arts and Design, University College of Southeast Norway
The Expanded Field of Drawing, Slade School of Fine Art, London


Født på Notodden, vokst opp i Bergen, i Oslo, og Bø i Telemark. Bor på Rjukan og arbeider med maleri som hovedområde. Er utdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge:
Master Tradisjonskunst med fordypning i oljemaleri og fenomenologi; tittel på avhandling: Begrensningens kunst.
Bachelor Visuelle Kunstfag og Design med fordypning i tegning og bildekommunikasjon. Etterutdanning blant annet ved Slade School of Fine Art, London.

 

rom å leve i - rom å falle i 

I byer og landskap oppstår rom. Jeg er opptatt av kontrastene i lys og skygge, i arkitektur og natur, samt opplevelsen av å være i disse rommene. For eksempel forteller et gammelt hus om funksjon, kultur og levd liv; det minner meg om forgjengeligheten, og livet nå. Å være i eller observere omgivelsene får fram en følelse eller stemning jeg syns det er interessant å fordype meg i, gjennom kropp / sanser og tanker.

maleri

Mitt primære medium er olje. Farger og formers transparens, rytme og innbyrdes påvirkning av hverandre er områder jeg utforsker. Når jeg maler er kroppens tradisjon viktig, en fenomenologisk tilnærming; å male det som viser seg; forsøker å holde selve maleprosessen åpen, stole på intuisjonen, og heller tenke gjennom utfordringer på forhånd. Noen ganger får detaljene for stor betydning; jeg forsøker å unngå å falle for det. Å ha mot til å forlate den trygge, forklarte eller forutsigbare veien og i stedet "være levende" er det som betyr noe for meg i arbeidet med bilder.  


©Liv Solberg Andersen        Kontakt : ls-ande@online.no / +47 97135441